Algemene voorwaarden & Privacyverklaring 4Friends Beachvolleybal

Algemene voorwaarden

Groepsactiviteiten

Onder groepsactiviteiten wordt verstaan: bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeestjes, kinderfeestjes etc. Hieronder vallen niet onze reguliere trainingsactiviteiten.

Offerte

Je ontvangt vooraf een duidelijke offerte met specificatie van de te verwachten kosten. De offerte dient per mail bevestigd te worden.

Facturering

In de offerte staat op welke manier facturering plaatsvindt. Soms kan vereist worden dat er vooraf betaald wordt.

Annulering door de klant

Annulering kan schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Bij annulering door de klant worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • alle kosten die gemaakt zijn bij externe partijen (i.e. horeca, andere eventbureaus)

en

 •  10 % van de geoffreerde kosten tot 30 dagen voor het event zou plaatsvinden.
 • 25% van de kosten tussen 29 dagen en 15 dagen voor het event zou plaatsvinden.
 • 50% van de kosten tussen 14 dagen en 8 dagen voor het event zou plaatsvinden.
 • 100% van de kosten tussen 7 dagen en 0 dagen voor het event zou plaatsvinden.

Annulering in verband met weersomstandigheden

Evenementen worden uitgesteld door 4Friends Beachvolleybal als:

 • Het KNMI een weerswaarschuwing (v.a. code Oranje) afgeeft en deze om 2 uur voor het event nog geldig is.
 • Windkracht 5 Bft of meer is voorspeld voor de eventlocatie.
 • De verwachte temperatuur onder de 10 graden is.

In deze gevallen annuleren we het event en stellen we in overleg een nieuwe datum vast.

Onweer

Onweer is vaak lokaal. Daarom annuleren we events nooit vooraf wanneer er onweer voorspeld is. Bij onweer hanteren wij de volgende richtlijn:

 • We stoppen onze activiteiten wanneer het onweer minder dan 2 km weg is (10 tellen tussen bliksem en donder).
 • Als het onweert bij aanvang van het event wacht de begeleiding maximaal een half uur. Indien het na een half uur nog onweert, wordt het event definitief afgelast.
 • Bij onweer tijdens een event, wordt beschutting gezocht in een veilige locatie. Indien het na een half uur nog onweert, wordt het event definitief afgelast. De training wordt dan niet ingehaald.

Trainingen en Toernooien 

Met het verzenden van onze inschrijfformulieren geef je aan dat:

 • Je akkoord gaat met de verplichting tot betaling. 
 • Je toestemming geeft om foto’s vrij van portretrecht openbaar te maken. 


Inschrijving, indeling en betaling

 • Bij inschrijvingen voor de zomertrainingen krijg je een betaalverzoek op je telefoon om te betalen. Dit betaalverzoek dien je binnen 14 dagen na ontvangst te betalen. 
 • Bij minder dan 5 inschrijvingen per groep heeft 4Friends Beachvolleybal het recht om een trainingsgroep te annuleren. In overleg proberen we de deelnemer in een andere groep te plaatsen. Is dat niet mogelijk, dan wordt de inschrijving kosteloos geannuleerd. 
 • De inschrijving is pas definitief wanneer je een bevestigingsmail hebt ontvangen. 
 • Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overgedragen. 
 • Trainingsgroepen van 4Friends Beachvolleybal bestaan uit 8 personen. Er zijn hier uitzonderingen op mogelijk, dit gaat altijd in overleg met de trainingsgroep. Bij een groepsinschrijving bepaalt de groep het aantal deelnemers.
 • 4Friends Beachvolleybal heeft het recht om tijdens het seizoen deelnemers toe te voegen aan een groep, indien een groep niet vol is. Uitzondering daarop vormen de groepen die zijn gevormd door een groepsinschrijving. 
 • Uitschrijven voor de trainingen is alleen mogelijk in geval van een langdurige blessure. Je kunt je slechts laten uitschrijven op basis van een medische verklaring. 
 • Voor groepsinschrijvingen is restitutie i.v.m. blessures niet mogelijk. 
 • Inhalen van trainingen in verband met vakantie of blessures is niet mogelijk. 


 Groepsinschrijving

 • Het is mogelijk om als vaste groep in te schrijven. Bij een groepsinschrijving kan 4Friends Beachvolleybal geen andere deelnemers in de groep plaatsen. 
 • Inschrijven van een groep is mogelijk na overleg met 4Friends Beachvolleybal.
 • De inschrijving is pas definitief wanneer je een bevestigingsmail hebt ontvangen. 
 • Bij inschrijving met een groepsinschrijving benoemt de groep die inschrijft een contactpersoon. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt voor 4Friends Beachvolleybal  over alle administratieve zaken. 
 • Bij een groepsinschrijving gaat de contactpersoon de betalingsverplichting aan voor de gehele groep. De contactpersoon ontvangt de factuur van 4Friends Beachvolleybal. 
 • Bij een groepsinschrijving verzorgt 4Friends Beachvolleybal per groep één trainer, voldoende ballen en is er één trainingsveld beschikbaar. 
 • Vóór de start van de trainingen levert de contactpersoon een adressenbestand met alle deelnemers van de trainingsgroep (voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres). 
 • De contactpersoon van de trainingsgroep is verantwoordelijk voor het doorspelen van relevante informatie over de trainingen naar de andere leden van de trainingsgroep. 

Aansprakelijkheid

4Friends Beachvolleybal is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen. 

Slecht weer

De trainingen gaan eigenlijk altijd door. Toch komt het 1 á 2 keer per jaar voor dat een training niet door kan gaan. Je leest hieronder hoe we daar mee omgaan.

Ruim (meer dan 2 uur) voor de training

 • Mocht de weersverwachting dusdanig slecht zijn dat er een kans bestaat dat trainen niet mogelijk is, dan zullen we de situatie op de locatie twee uur voordat de training zou moeten starten bekijken. De trainers en bestuur overleggen over de situatie en zullen via de WhatsApp groep kenbaar maken of de training wel of niet doorgaat.
 • Redenen om een training op voorhand af te gelasten zijn: hele harde wind (windkracht 5 of meer), code rood of oranje van het KNMI.
 • Kans op onweer is geen reden om de training op voorhand niet door te laten gaan, onweer is vaak lokaal.

Vlak voor de training (2 uur of korter)

 • Als het onweert bij het begin van de training wordt een half uur gewacht. Onweert het dan nog steeds, dan gaat de training niet door.
 • Bij dreigend onweer maakt de trainer vooraf afspraken over de mogelijkheden waar geschuild kan worden. Dit kan bijvoorbeeld in auto’s, bij de Kitesurfschool of een van de strandtenten in de buurt.
 • Bij dreigend onweer tijdens een jeugdtraining zullen we ouders vragen om in de buurt te blijven.

Tijdens de training

De training kan ter plekke worden afgelast, als:

 • Het onweer de trainingslocatie nadert. Wanneer er 10 tellen tussen de bliksem en de donder zit stoppen we de training. Iedereen, ook vrije en vaste veldhuur moet dan de locatie verlaten en op de afgesproken plekken schuilen.
 • Het onweer langer dan een half uur duurt wordt de training niet hervat.
 • De trainer inschat dat beachvolleybal onmogelijk is door noodweer (denk bijvoorbeeld aan heftige neerslag in combinatie lage temperaturen en/of heftige windstoten). 

Tot slot

Dat de training doorgaat wil natuurlijk niet zeggen dat je dan ook verplicht bent om te komen. Als je je niet prettig voelt bij de verwachte weersomstandigheden kun je je afmelden bij je trainer.

Privacyverklaring 4Friends Beachvolleybal

4Friends Beachvolleybal  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

4Friends Beachvolleybal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@4friendsbeachvolleybal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

4Friends Beachvolleybal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van je betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

4Friends Beachvolleybal neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 4Friends Beachvolleybal) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

4Friends Beachvolleybal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 3 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden

4Friends Beachvolleybal verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

4Friends Beachvolleybal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je  afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door 4Friends Beachvolleybal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@4friendsbeachvolleybal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw  privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 4Friends Beachvolleybal wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

4Friends Beachvolleybal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via  info@4friendsbeachvolleybal.nl.